Jak reklamovat zboží

JAK REKLAMOVAT (VRÁTIT) ZBOŽÍ

Nechce se Vám prokousávat zdlouhavými reklamačními podmínkami? Tady je souhrn toho, co je potřeba udělat v praxi :) A pokud máte chuť a čas, můžete ve čtení pokračovat níže..

Ať už budete zboží vracet z důvodu požadované výměny nebo žádáte bez udání důvodů vrácení peněz, stále máte vícero možností, jak k nám zboží doručit. 


 

Zboží nám můžete poslat přes Zásilkovnu. 

 1. vyplňte reklamační formulář (1 minuta)
 2. na Váš e-mail zašleme vygenerovaný štítek, který vytisknete na obyčejný papír a nalepíte na zásilku
 3. balíček odnesete na jakoukoliv pobočku Zásilkovny, sami se rozhodněte pro svou nejbližší pobočku Zásilkovny
 4. zásilka u nás bude v rámci 2-3 dní
 5. obratem Vám zašleme buď nové zboží nebo vrátíme peníze na účet 

 

Tato varianta obnáší zanést zboží na pobočku České pošty. 

 1. vyplňte reklamační formulář (1 minuta)
 2. zboží zabalte a odneste na pobočku České pošty
 3. balíček pošlete doporučeně, ne však na dobírku. Balíčky na dobírku nebudou převzaty. Zboží zašlete na adresu Rychnovská 671, 199 00 Praha 9, Letňany.
   

PS:  pokud vracíte zboží bez udání důvodu, nesmí být nošené, ani prané. Vyzkoušení věci a zjištění, že Vám nepadne, nechápeme jako "nošení" 


 

Pro pražské zákazníky máme kamenou prodejnu, do které nám věci můžete přijít vyměnit či vrátit

 1. před výměnou nás prosím kontaktujte telefonicky, ujistíme se, že pro Vás zboží máme v alternativní variantě - ušetříte si cestu i případné zklamání 
 2. pokud budete zboží vracet, počítejte prosím s tím, že peníze za vrácené zboží odesíláme v rámci 2-3 dní na Váš bankovní účet

Následuje kompletní reklamační řád. 


 

Reklamační řád vydaný provozovatelem e-shopu (dále jen „prodávající“) slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací vad spotřebního zboží. Byl vypracován ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákona v platném znění a zákona č. 634/1992 sb., O ochraně spotřebitele v platném znění.

DÉLKA ZÁRUKY

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Zákonná záruční doba trvá 24 měsíců pro koncového uživatele s výjimkou některého zboží prodávaného se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní apod.). Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit, přičemž délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě. Záruční doba se tedy skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a prodloužené lhůty. Některé produkty jsou výrobcem dodávány se zárukou 12 měsíců v případě, že bylo zboží zakoupeno s uplatněním IČ (další vztahy se řídí Obchodním zákoníkem).

V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem nebo Obchodním zákoníkem s přihlédnutím k reklamačnímu řádu prodávajícího. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně podmínkami prodávajícího.

V záruční době přesahující délku zákonné záruční doby, nelze žádat o výměnu výrobku nebo odstoupení od smlouvy.

POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady.

Zjištěné vady oznámí kupující prodávajícímu buď e-mailem na adresu mail.com nebo písemně na adresu prodávajícího, tj. Termo Tisk S.R.O. na adrese Rychnovská 671, 19900, Praha

Ve svém oznámení musí kupující uvést, jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny. Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, záruční list a jiné. 

POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 10 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího e-mailem nebo telefonicky. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování jeho reklamace.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Prodávající odpovídá kupujícímu (spotřebiteli) za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující práva na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou.

Není-li takový postup možný (nelze-li splnit kupujícího požadavek) může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud se neprokáže opak nebo to neodporuje povaze věci. Shoda s kupní smlouvou je upravena ust.§ 616 ObčZ.

Při výskytu odstranitelné vady má kupující nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat (v praxi se třetí stejná vada či čtvrtá vada jakákoli považuje za důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady jako v případě neodstranitelné vady).

Pokud se jedná o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věcinebo může od smlouvy odstoupit.

Práva a povinnosti z odpovědnosti za vady při prodeji zboží vyplývají zejména z ust.§ 619 až 627 ObčZ. Záruka vrácení kupní ceny.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU

Internetový obchod Termo Tisk S.R.O. poskytuje možnost vrácení zboží do 21 dnů od převzetí objednávky bez udání důvodu se zárukou vrácení kupní ceny včetně nákladů na poštovné.Zákazníkovi vracíme kupní cenu zboží a rovněž náklady na nejlevnější dopravu k němu (60,- Kč - Zásilkovna). Náklady na zaslání zboží zpět k prodejci, hradí zákazník. Podmínky pro vrácení peněz: zboží musí být odesláno nejpozději do 21 dnů od obdržení zboží. Zboží musí být neporušené a nepoužité (neprané). Zboží lze zaslat i v jiném než originálním obalu, pokud je zboží v tomto obalu dostatečně chráněno. Zásilka nemusí obsahovat doklad o zaplacení. Balíky zasílejte běžnou balíkovou poštou nebo přes Zásilkovnu, viz. výše. Zboží lze vrátit i osobním předáním na prodejně prodejce. Balíky zaslané na dobírku nebudou přijaty.