Tampontisk

O technologii tampontisk = tamponový tisk

K potisku dochází přenosem barvy z tiskové formy na potiskovaný předmět za pomocí silikonového tamponu. Tisková forma je destička s vyhloubenými místy, která se mají tisknout. Stroj na tuto destičku při každém tiskovém cyklu nanese barvu. Poté ji setře speciální žiletkou tak, aby barva zůstala pouze ve vyhloubených místech. 
Silikonový tampon je strojem přitlačen na desku, čímž na něm ulpí barva z vyhloubených částí a poté je přitlačen na potiskovaný předmět, na který barvu přenese.